Wifi4EU

Wifi4EU Wifi4EU

Kansen voor Gemeenten

Heeft u de wens om Wifi te realiseren in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld op sportvelden, sportaccommodaties,  (speel)parken, parkeerplaatsen, winkelstraten, in verzorgingstehuizen buurt / jongerencentra, musea of bibliotheken?

Iedereen in de EU kan binnenkort profiteren van WiFi4EU[i], een initiatief dat ondersteuning biedt bij de installatie van gratis openbare wifi-hotspots in lokale gemeenschappen in de hele EU: op pleinen, in gemeentehuizen, parken, bibliotheken en op andere openbare plaatsen.  

Moonlight City helpt bij het aanvragen van deze subsidie.

Wat is Wifi4EU?

Op 29 mei hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord bereikt over het WiFi4EU-initiatief en de financiering ervan. De drie instellingen van de EU zorgen er samen voor dat 120 miljoen EUR wordt uitgetrokken voor de installatie van gratis openbare wifi-hotspots in 6000 à 8000 gemeenten in de hele EU tegen 2020.

Wie kan een aanvraag indienen?

Openbare instanties, zoals gemeenten, waterschappen, openbare bibliotheken en ziekenhuizen, buurtcentra, winkelstraten, sportverenigingen, theaters, musea en, komen in aanmerking voor WiFi4EU. Waar de WiFi4EU-hotspots precies worden geïnstalleerd, wordt beslist door de begunstigden (bijv. lokale autoriteiten). Het kan gaan om treinstations, parken, bibliotheken of andere openbare ruimten.

Wanneer wordt de eerste oproep gelanceerd?

De EU is nu druk bezig om haar besluit van juni 2017 te effectueren. Website en administratieve procedures worden nu uitgewerkt en de verwachting is dat  eind dit jaar (2107) of begin 2018 de eerste oproep voor indiening van subsidieaanvragen wordt gedaan.

Moeten de projecten aan specifieke vereisten voldoen?

De aanvragen van openbare instanties moeten betrekking hebben op plekken waar een dergelijk gratis wifi-aanbod nog niet bestaat. De begunstigden verbinden zich ertoe de burgers en bezoekers gedurende ten minste drie jaar gratis hoogwaardige wifitoegang aan te bieden.

Hoe aanmelden voor WiFi4EU?

Er komt een specifiek online platform voor aanvragers. De projecten worden geselecteerd volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt.”

 Wat wordt door de EU gefinancierd?

De EU financiert de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots (de internettoegangspunten); de begunstigden (bv. een gemeente of een andere lokale openbare instantie) betalen het internetabonnement en het onderhoud van de apparatuur.

Hoeveel bedraagt het WiFi4EU-budget?

Het totale budget bedraagt 120 miljoen EUR, zoals vorig jaar voorgesteld door de Europese Commissie.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij kunnen het gehele traject van A tot Z voor uw organisatie begeleiden. Onderstaand geven we een greep uit de mogelijkheden die u van ons mag verwachten. Uiteraard gaan we in gesprek over welke rolverdeling in uw situatie het meest ideaal is.  Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

 1. Voorbereiding en advies

Een subsidieaanvraag is altijd maatwerk. Daarom starten wij met een informatief gesprek, waarin we uitleggen hoe het subsidietraject eruit kan komen te zien.  Het allerbelangrijkste in dit gesprek is om uw doelstellingen met betrekking tot wifi en connectiviteit helder te krijgen zodat we gezamenlijk een goede inschatting te kunnen maken of een subsidieaanvraag kansrijk is.

2. Quick scan en begeleiding Go-No go besluit

Uw ideeën, ambitie en wensen verwerken we in een QuickScan. Aan de hand hiervan, kunt u besluiten of we de aanvraag gaan indienen.

3. De subsidieaanvraag Wifi4EU

Op basis van verstrekte gegevens zullen wij voor u een wervende subsidieaanvraag opstellen waarbij we zorg dragen dat aan alle criteria voor het verkrijgen van de subsidie wordt voldaan. We zorgen ervoor dat deadlines worden gehaald, informatie volledig is en verzorgen ook de communicatie met de subsidieverstrekker, leveren aanvullende informatie en beantwoorden eventuele vragen.

4. Toekenning subsidie, inrichten projectadministratie en organisatie

Na toekenning van uw subsidie zorgen wij voor een vliegende start: we nemen alle administratieve verplichtingen uit handen en helpen u met het inrichten met een project organisatie.

5. Procurement fase: inkoop en/of aanbesteding Wifidiensten

We leggen in deze procurement fase nadrukkelijk de link met de subsidieaanvraag. Op deze wijze weet u zeker dat er geen omissies ontstaan tussen  subsidie aanvraag en daadwerkelijke ingekochte wifidienstverlening. Onze aanbesteding specialisten en in inkoopbegeleiders verzorgen dit traject, volledig transparant en overeenkomstig met uw eigen inkoopprocedure.

6. Implementatie en beheerfase

We zorgen ervoor dat de Wifi omgeving werkend en naar tevredenheid wordt opgeleverd en dat projectdoelstellingen worden behaald. Ook in het beheer van de wifi omgeving zullen wij als schakel tussen gemeente en leverancier zorgen dat de dienstverlening volledig conform afspraken wordt uitgevoerd.

7. Eindafrekening en subsidieverantwoording

Over alle subsidiestromen wordt verantwoording afgelegd. Onderdeel van onze dienstverlening is dat wij zorgen voor een eindafrekening die opgesteld is conform EU richtlijnen, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen ontstaan.

8. Advies

Na afronding van het subsidietraject, maar ook tijdens het traject staan we u bij met advies omtrent de toepassingen over wifi om zodoende uw dienstverlening verder te verbeteren. Het meten van verkeersstromen, inpassing van service- app’s of bijvoorbeeld het opzetten van een smart grid of smart city strategie zijn maar een greep uit de vele mogelijkheden die we kunnen opzetten.

 Wat zijn de kosten?

Omdat wij vertrouwen hebben dat lokale overheden hier massaal van gebruik gaan maken, kunnen wij het begeleiden van de subsidieaanvraag (stap 1 t/m 3) aanbieden voor het eenmalige bedrag van 2.000,- euro per subsidieaanvraag. De overige onderdelen (stap 4 t/m 8) zullen we in onderling overleg op offertebasis aanbieden aangezien dit afhankelijk is van uw wensen en organisatie.

 

Neem vandaag nog contact met ons op!

 

 

[i] Bron: EU informatieblad Memo /17/1536

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans