Subsidie

SubsidieSubsidie

Innovatie is essentieel voor de groei van de Nederlandse economie. Veel bedrijven, overheden en non-profit organisaties willen graag vernieuwen en  ook beschikken over voldoende nieuwe ideeën om dienstverlening te verbeteren. Maar vaak stokt de introductie van een nieuw idee al in een vroegtijdig stadium omdat financiële middelen ontbreken om een innovatie te starten.  De Europese Commissie en de Nederlandse overheid proberen instanties en bedrijven hierbij te helpen. Subsidie wordt vaak ingezet als katalysator om innovatie te drijven.

Subsidie mogelijkheden

U heeft een goed idee! Maar hoe krijgt u toegang tot een subsidie? Stap één is om op zoek te gaan naar het juiste subsidie instrument. Met andere woorden: ‘Hoe zorgen we ervoor dat uw idee gekoppeld wordt aan de juiste subsidie?’ 

Er zijn honderden subsidieregelingen beschikbaar en het is aan u om de juiste subsidie te vinden bij uw project. De Nederlandse overheid en de Europese Commissie hebben de afgelopen jaren veel energie hebben gestoken in het eenvoudiger en toegankelijker maken van subsidies. Ook zijn er goede zoekmachines beschikbaar waarbij u basis van een trefwoord mogelijke subsidies kunt zoeken.  De website van Rijksdienst van Ondernemend (RVO) Nederland is hier een voorbeeld van. RVO vormt dé ingang voor alle subsidieaanvragen in Nederland.  Ook de lokale EU direct kantoren  kunnen u helpen u met uw zoektocht naar de juiste financieringsbron.

Maar desondanks, blijft het een ingewikkeld en bovendien tijdrovend proces.

Quick scan

Moonlight City helpt u bij het vinden van de juiste financieringsbron. We maken van uw plan een Quick scan en zetten de meest kansrijke subsidie instrumenten op een rijtje.  Op basis van de Quick scan kan Moonlight City voor u een subsidieaanvraag gaan opstellen.

Indienen subsidie aanvraag

Na de Quick scan kunt u besluiten of u een aanvraag wilt indienen ter ondersteuning en financiering van uw project. Graag helpen wij u hierbij.  We schrijven een wervende subsidie aanvraag waarbij rekening wordt gehouden met alle subsidie voorwaarden. We bewaken voor u deadlines en voeren gesprekken met de subsidieverstrekker.

Projectmanagement

Een goede projectadministratie en deugdelijk projectmanagement is vaak een voorwaarde die gesteld wordt voor het verstrekken van subsidie. Moonlight City neemt deze administratieve last uit handen en verzorgt voortgangsrapportages en helpt met het opstellen van een correcte eindafrekening zodat subsidies niet achteraf (deels) terug hoeven betaald te worden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!