Waarom Moonlight City?

Waarom Moonlight City?

Wij geloven dat het moment is aangebroken om mensen dichter bij elkaar te brengen en met elkaar in contact te brengen. Nieuwe technologieën maken dit al een tijdje mogelijk. Een toenemende bewustwording van mensen over een aantal blijvende veranderingen maken de kans van slagen groter.

 • Blijvende veranderingen in de leefomgeving (Klimatologisch, Geografisch, Demografisch)
 • Nieuwe samenwerkingsvormen van mensen
 • Verschuivende belangen, nieuwe krachtenvelden ontstaan
 • Nieuwe (politieke) bewegingen in samenleving/ buurten en steden
 • Burgerparticipatie
 • Informatie is altijd aanwezig en beschikbaar
 • Slimme meters worden als normaal beschouwd
 • Opkomst van een nieuwe Generatie (Z)
 • Vergrijzende samenleving
 • Veranderende blik op de wereld
 • Globalisering en tegelijkertijd een sterke roep om lokale initiatieven te activeren

De maan schijnt over de stad en verbindt ongewild iedere entiteit in de stad. De maan schijnt altijd, ook als je deze niet ziet.

Hoe doet Moonlight City dat?

Moonlight City stelt u in staat om:

 1. huidige en toekomstige lokale (verbindende) initiatieven in kaart te brengen en met elkaar te verbinden
 2. een strategie op te stellen om als lokale/ regionale / nationale gemeenschap uw eigen volle maan over uw gemeenschap te laten schijnen door slim gebruik te maken van bestaande en nieuwe technologie

  Wat doen we dan?

 1. Strategie ontwikkeling voor een slimmere omgeving
 2. Quick Scan en Haalbaarheidsstudies voor Smart Community Initiatieven
 3. Ronde tafel sessies met technologie partners
 4. Smart City Strategy Procurement voor bijvoorbeeld Energy, Telecom en IoT contracting
 5. Turn-Key project implementatie
 6. Uitvoering van Smart deelprojecten
 7. Smart Concepts Beheer (End tot end dienstverlening)

Dit zijn de gebieden die we uitwerken:

 1. Smart Communities
 2. Smart People
 3. Smart Environment
 4. Smart Sharing
 5. Smart Economy
 6. Smart Energy
 7. Smart Water
 8. Smart Buildings