Smart City en IoT Strategie

Smart City en IoT strategie
Smart City Strategie

Moonlight City biedt hulp bij het opstellen van uw Smart City strategie.  Aangezien Smart City of Internet of Things (IoT) containerbegrippen zijn,  gaan we eerst in gesprek over wat u voor uw stad of gemeenschap wil bereiken en of een  ‘smart’ toepassing hier een positieve bijdrage aan levert.

 

 

Dit doen we door verschillende inventarisatierondes:

 • Presenteren diverse Smart City concepten / Best Practices laten zien
 • Uitwerken concepten ( inclusief Business Case waarin duurzaamheid en het effect op de dienstverlening naar burger en bedrijfsleven is opgenomen).
 • CityMarketing: hoe kunnen we draagvlak creëren bij bedrijfsleven en overheid om gezamenlijk te investeren in het beoogde Smart City Concept (PvA, PvE, Ronde tafelgesprekken)?
 • Na de informatieronde(s) definiëren we samen de scope of work

Voorbeelden zijn:

 • Slimme Afvalverwerking
 • Intelligent beheer alle IoT Devices in de stad
 • Slim Parkeren
 • Slimme Straatverlichting
 • Buitenluchtkwaliteit: Slim, Samen en Schoon
 • Slim winkelen
 • Gemeentelijke informatievoorziening: Informatie NU, Nieuw en Nuttig

Meer weten? neem contact met ons op: