Diensten

Dienstverlening moonlight CityMoonlight City biedt ondersteuning of neemt juist de volledige regie om tot een succesvolle implementatie van nieuwe ICT toepassingen te komen. We onderscheiden hierin 5 fasen:

Fase 1: Advies over Smart City en IoT concepten en mogelijkheden 

  • Presenteren diverse Smart City concepten / Best Practises laten zien
  • Uitwerken concepten ( inclusief Business Case waarin duurzaamheid en het effect op de dienstverlening naar burger en bedrijfsleven is opgenomen).
  • CityMarketing: hoe kunnen we draagvlak creëren bij bedrijfsleven en overheid om gezamenlijk te investeren in Smart City Concepten (PvA, PvE, Ronde tafelgesprekken)

 Fase 2: Advies over procurement / aanbestedingsfase:

Gekozen concept wordt aanbesteedt/ en gecontracteerd voor de klant.

Fase 3: Advies over Projectmanagementfase

Voor de gemeente begeleiden van de implementatie van de gekozen Smart City oplossing. Onze toegevoegde waarde zal een begeleiding op het inkoopvlak zijn: Wordt de gevraagde oplossing in de aanbesteding ook geleverd?

Fase 4: Evaluatie

Na een jaar wordt er gekeken of de doelstellingen vanuit de Business case gehaald zijn.

Fase 5: Verbreding en verdiepingsfase (loop naar fase 1)

  • Analyse welke spin off projecten zijn er?
  • Zijn er nieuwe wensen?
  • Hoe kunnen we zorgen voor integratie met eerdere uitgerolde Smart City concepten?
  • Is er een mogelijkheid om een nieuwe stappenplan (Fase 1) op te starten?